డోరు నెం. 5-8-70, సంతపేట, మెయిన్ రోడ్డు, విజయనగరం

అధ్యక్షులు:కోశాధికారి:కార్యదర్శి:
ఆడారి నాగేశ్వరరావు(నాగు)కనిశెట్టి సుధాకర్కె.హెచ్.వి.ఎ.నాయుడు
సర్వశ్రీ:
గౌరవ అధ్యక్షులు:-
భీమశెట్టి సూర్యారావు (బాబాజీ)
చీప్ కన్వీనర్:-
మద్దాల భాస్కరరావు

 

గౌరవ సలహాదారులు:-
భీమశెట్టి ఓంశంకర్
మల్లా వెంకటేశ్వరరావు (డాక్టర్ గారు)
భీశెట్టి అప్పారావు బాబ్ది
వేగి వెంకట అప్పారావు
భీశెట్టి రమణబాబు
పొలమరశెట్టి గోవిందరావు

ఉపాధ్యక్షులు:-
కాండ్రేగుల శేఖర్
మల్లా వెంకటేశ్వరరావు (ఎం.కె.బి)
పిల్లా శ్రీనివాసరావు (కోర్టు)
దాడి భాస్కరరావు
ఆడారి నగేష్
దొడ్డి జగన్నాధం
కాండ్రేగుల వెంకటరమేష్ (న్యాయ సలహాదారుడు)

ఆర్గనైజింగ్ కార్యదర్శి:-
మొల్లేటి చిన్నారావు (నాయుడు)

ఉప కార్యదర్శి:-
మల్లా రమేష్
పిల్లా మోహన్
మల్లా సురేష్ (ఎస్.వి.సి.)
ఆడారి ఉమా మహేశ్వరరావు
బొడ్డేటి కుమార్
ఆడారి భాస్కరరావు (బాసు)
కొణతాల సోమ శేఖర్
కొయిలాడ రవి

సహాయ కోశాధికారి:-
ఆడారి వెంకటరమణ

ఆడిటర్:-
పొలమరశెట్టి బంగార్రాజు

కార్యవర్గ సభ్యులు :-
కొయిలాడ మధు – రంగాళవీధి
కాళ్ళ లీలా ప్రసాద్ – రంగాళవీధి
మల్లా జగన్నాధం (రాజేష్ ) గవరవీధి
మల్లా కాశి – గవరవీధి
కొణతాల జగదీష్ – కొత్త గవరవీధి
కాళ్ళ శ్రీనివాసరావు – కొత్త గవరవీధి
యల్లపు నవీన్ – కొత్త గవరవీధి
పీళా శేఖర్ – కొత్త గవరవీధి
బొడ్డేటి రవి – బూర్లు పేట
భీశెట్టి రమేష్ నాయుడు (బాబు)-బూర్లు పేట
పిల్లా కాశి – బూర్లు పేట
వేగి శ్రీను – డక్కినవీధి
కొణతాల సంతోష్ – పుత్సల వీధి
కొణతాల శ్రీను – పుత్సలవీధి
కొణతాల శ్రీనివాసరావు – సుద్దవీధి
బొడ్డేటి సత్తిబాబు – వై.ఎస్.ఆర్.నగర్
బొడ్డేటి క్రిష్ణ – పూల్ బాగ్
బొడ్డేటి వెంకటరావు – పూల్ బాగ్
బొడ్డేటి కుమార్ – దాసన్నపేట
భీమశెట్టి వాసుదేవరావు – తోటపాలెం
భీమశెట్టి దిలీప్ కుమార్ – బాలాజీనగర్
ఆడారి వీరన్న – ప్రదీప్ నగర్
పెంటకోట రాజు – ప్రదీప్ నగర్
భీమశెట్టి త్రినాధ్ – వుడా కోలనీ
పెంటకోట సీతారాం – కాంబాయివీధి
బొడ్డేటి మధు – కాంబాయివీధి
కొయిలాడ చరణ్ సాయి – రైల్వే స్టేషన్
భీమశెట్టి రాము – శ్రీనగర్ కోలనీ
మొల్లేటి శ్రీను – కాళీఘాట్ కోలనీ