హైదరాబాద్ గౌరీ భవన్ లో వివాహ పరిచయ వేదిక – 14/5/2023

14/5/2023 హైదరాబాద్ గౌరీ భవన్ లో వివాహ పరిచయ  వేదిక కార్యక్రమం లో పాల్గొని కార్యక్రమం ని విజయవంతం చేయవలసిన ది గ కోరుచున్నాము (లంచ్ ఫాలోస్ ) 

Satya

This is Satya native of Anakapalli and currently working as Project Lead in INFOSYS, Hyderabad, INDIA.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments