శ్రీశైలం గౌరీ నిత్యాన్నదాన సత్రం రెండవ అంతస్తు ప్రారంభోత్సవం 18th Aug 2021

📍 *శ్రీశైలం గౌరీ నిత్యాన్నదాన సత్రం రెండవ అంతస్తు నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని బుధవారం ఉదయం ప్రారంభోత్సవం నకు సిద్దంగాఉన్నది జాతీయులందరూ హాజరై కార్యక్రమం విజయవతం చేయవలసినదిగా కోరుచున్నాము* KGS-VSKP🙏🙏💐💐💐💐 

Satya

This is Satya native of Anakapalli and currently working as Project Lead in INFOSYS, Hyderabad, INDIA.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments