గవర సోదరులం – మాకు మేమే మిత్రులం

  • Post author:
  • Post category:Jobs
  • Post comments:0 Comments
అడారి వారి పెద్దరికం
ఐతంశెట్టి వారి  నిజాయితీ
బొడ్డెటి వారి జాలి
ఆళ్ల  వారి దయ
భీశెట్టి  వారి కరుణ
భీమిశెట్టి వారి గుణం
బొడ్డెడా వారి వాత్సల్యం
బుద్ధ  వారి దూకుడు
చదరo  వారి నైపుణ్యం
దొడ్డి వారి  కర్తవ్యం
కాళ్ళ వారి అభిమానం
కాండ్రేగుల వారి మానవత్వం
కోడెల వారి భాద్యత
కోయిలాడా వారి చిలిపితనం
కొరిబిల్లి వారి ధైర్యం
మదేటి వారి ఎదురులేనితనం
మరిశెట్టి వారి స్నేహం
మొల్లేటి వారి పలుకుబడి
ఒడిశెట్టి వారి ప్రేమ
పీలా వారి ఆప్యాయత
పెంటకోట వారి బాట
పేటకంశెట్టి వారి చాతుర్యం
పిల్లా వారి చైతన్యం
పొలిమేర వారి గౌరవం
రాజగిరి వారి పౌరుషం
రాపేటి వారి పనితనం
సరగడం వారి చాకచక్యం
సరిస వారి ప్రతిభ
శిలపరశెట్టి వారి ఎదుగుదల
సూరిశెట్టి వారి సహకారం
తనకల వారి దర్జా  
టెక్కలి వారి పలుకుబడి
విళ్లూరి వారి సహవాసం
వేగి వారి ఆతిధ్యం
వెలగ వారి పద్ధతి
యల్లపు వారి పరపతి
కర్రీ వారి తెగువ
ఆచంట వారి సరదా
కనిశెట్టి వారి ఐకమత్యం
పొలమరశెట్టి  వారి గడుసుతనం
అధికంశెట్టి వారి సాంప్రదాయం
అడపా వారి ఔదార్యం
మళ్ళ వారి గర్వం
కొణతాల వారి చరిత్ర
భీమరశెట్టి వారి పట్టుదల
దాడి వారి చలాకీతనం
మద్దాల వారి కితుకులు
?ఇది మా బంధు బలం☝
?మాకు మేమే మిత్రులం?
?మాకు మేమే వీరులం?
?మాకు మేమే ధీరులం?
?మాకు మేమే శూరులం?
?మాకు మేమే బంధువులం?
?మొత్తానికి మేమంతా గవర సోదరులం?
??రక్త సంబధీకులం??
జై గవర జైజై గవర జైజై జై గవర
✊శ్రీనివాస్.భీమరశెట్టి✊

Satya

This is Satya native of Anakapalli and currently working as Project Lead in INFOSYS, Hyderabad, INDIA.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments