ఉచిత శీగౌరీ వివాహ వేదిక కార్యక్రమం *12__3__2022 శనివారం

శ్రీ గౌరీ సేవా సంఘం  మర్రిపాలెం వారి ఆధ్వర్యంలో ఉచిత శీగౌరీ  వివాహ వేదిక కార్యక్రమం *12__3__2022 శనివారం*
 మధ్యాహ్నం 2 గంటల  నుండి  సాయంత్రం 6 గంటల వరకు జరుగును ఎవరి వద్ద ఎటువంటి రుసుము  తీసుకొనబడదు, గౌరీ జాతియులకు మాత్రమే, అందరూ మాస్కులు ధరించి రావలెను,  ఫోటో తీసుకొని రావలెను.  ప్రతి రెండో శనివారం జరుగును, శ్రీ గౌరీ మినీ కళ్యాణ మoడప మర్రిపాలం నందు జరుగును.
*S కామేశ్వరరావు 9246655858*
*_సూరిశెట్టి నర్సింగరావు 9014250637_*
*పెంటకోట సురేష్ 9248129666*
*వేగి సత్యనారాయణ 9949176880*
*బొడ్డేటి  జగ్గయ్యమ్మ 7981958883*

Satya

This is Satya native of Anakapalli and currently working as Project Lead in INFOSYS, Hyderabad, INDIA.
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments